Ποιοί είμαστε

eap

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  ,  Ελλάδα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση το 1992 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 1997. Η πρωταρχική αποστολή του είναι να προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναπτύσσει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και μεθόδους διδασκαλίας. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) εξελίσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

  • Τη δημιουργία (ανάπτυξη, παραγωγή, έκδοση), την πρόσβαση και χρήση (ανάκτηση και ανταλλαγή) και τη συντήρηση (αποθήκευση, αρχειοθέτηση, προσαρμογή) του εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλικού (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή),
  • Την ανάπτυξη και την εξέλιξη των μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους, και
  • Την ανάπτυξη ή την εφαρμογή του λογισμικού και άλλων εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας της Κοινωνίας για την υποστήριξη της εκπαίδευσης.

Το προσωπικό του ΕΑΠ έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα Έρευνας & Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων έχει αναπτύξει προφίλ θέσεων εργασίας, κατευθυντήριες γραμμές της κατάρτισης, πλατφόρμες, πληθώρα εργαλείων λογισμικού, βάσεων δεδομένων, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό. Ως αποτέλεσμα, έχει αναπτυχθεί τεχνογνωσία τελευταίας τεχνολογίας που αφορούν την τεχνολογία και τις μεθοδολογίες εξ” αποστάσεως εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιουwww.eap.gr.

inforef

Initiatives for efficient training ( INFOREF)  , Βέλγιο

Ο φορέας INFOREF (πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική κατάρτιση) είναι μια βελγική μη κερδοσκοπική οργάνωση της οποίας στόχος είναι να προωθήσει την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο οργανισμός έχει αποκτήσει εμπειρία συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,συμπεριλαμβανομένου του έργου «I Am Not Scared» για τον σχολικό εκφοβισμό.

cti

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), ιδρύθηκε το 1985 στην Πάτρα.Το ΙΤΥΕ είναι ένας οργανισμός έρευνας και τεχνολογίας με επίκεντρο την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση συμβατικών και ψηφιακών μέσων στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, στις εκδόσεις έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, στη διαχείριση του Ελληνικού Σχολικού Δικτύου και στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες. Από την ίδρυσή του το 1985, και κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης, το ΙΤΥΕ έχει συμβάλει ενεργά σε πολλές από τα επιπτευγματα, τα οποία στις μέρες μας θεωρούνται δεδομένα.

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (συντομ. «Κέντρο Τηλεματικής») του ΙΤΥΕ, που συμμετέχει σε αυτό το έργο, ιδρύθηκε με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ. Το Κέντρο Τηλεματικής του ΙΤΥΕ έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και στην αποτελεσματική προσαρμογή των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στη διά βίου μάθηση.

FMD

Fondazione Mondo Digitale (FMD) , Ιταλία

Ο φορέας Fondazione Mondo Digitale – (www.mondodigitale.org) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα που ιδρύθηκε από τον Δήμο της Ρώμης και 5 εταιρείες ΤΠΕ. Λειτουργεί για μια κοινωνία της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς με την ανάμειξη της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και των θεμελιωδών αξιών. Αποστολή του είναι η προώθηση της κοινωνικής μάθησης, της κοινωνικής καινοτομίας και της ηλεκτρονικής ένταξης, με ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό. O φορέας FMD προωθεί την χρήση νέων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς: Εκπαίδευση για τη ζωή, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Ενεργός Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, Κοινωνική Καινοτομία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και ένταξη των μεταναστών και Προσφύγων. Προωθεί τη διδακτική καινοτομία μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών στα σχολεία και τον ψηφιακό γραμματισμό των γηραιότερων μέσω της προσέγγισης της ομότιμης μάθησης από γενιά και γενιά από το 2002.

Τα κεντρικά γραφεία του φορέα FMD βρίσκονται στην περιοχή Città Educativa στη Ρώμη (http://cittaeducativa.roma.it/), και αποτελούν κέντρο βέλτιστων πρακτικών και κοινωνικής καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης του πρώτου εργαστηρίου Ψηφιακών Τεχνολογιών Κατασκευής (FabLab) στη Ρώμη. Ο φορέας FMD λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με προγράμματα έρευνας,ανάπτυξης και υλοποίησης που συνδυάζουν τη θεωρητική ακαδημαϊκή εργασία με την ανάπτυξη εργαλείων και έργων για την οικοδόμηση της κοινότητας.

ABC

Dublin City University , Ιρλανδία

Ο φορέας ABC είναι μια ειδική ερευνητική εγκατάσταση που εδρεύει στη Σχολή Επιστημών της Εκπαίδευσης του Δουβλίνου στην Ιρλανδία. Ιδρύθηκε το 1996, οι ερευνητές του Κέντρου ανέλαβαν τις πρώτες εθνικές μελέτες στο σχολικό εκφοβισμό, την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, του ομοφοβικού εκφοβισμού και του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) μεταξύ των νέων. Το 2014, το ABC φιλοξένησε το πρώτο εθνικό συνέδριο για τη διαδικτυακή παρενόχληση στο Κάστρο του Δουβλίνου, όπου εκπρόσωποι από το Facebook, το Twitter και άλλα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα συναντήθηκαν για πρώτη φορά με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και τους ερευνητές να εξετάσουν τα ζητήματα που σχετίζονται με το cyberbullying και να βρουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Το προσωπικό του Κέντρου συμμετέχει σήμερα σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.