Τι είναι

Το SONETBULL είναι ένα πρόγραμμα Σχολικής εκπαίδευσης ERASMUS + ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 το οποίο προτίθεται να συνδυάσει τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (eLearning και μάθησης από ομοτίμους) με ευρέως χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά μέσα (Διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα), με σκοπό να παρέχει έγκαιρη και συνεχή υποστήριξη σε ολόκληρη την κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Ο κύριος στόχος του SONE-BULL είναι να σχεδιάσει, υλοποιήσει και να αξιολογήσει μια πλατφόρμα κατάρτισης που θα παρέχει πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, καθώς και σε όλους τους άλλους ενδιαφερομένους σε διαπιστευμένο εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τον σχολικό εκφοβισμό, καθώς και στα κατάλληλα μέσα για να δημοσιεύσει εμπειρίες και να σχολιάσει και να κάνει tag τις εμπειρίες των συναδέλφων τους.

Κύριες Δραστηριότητες του SONET-BULL

 • Η συλλογή βέλτιστων πρακτικών, νομοθετικό πλαίσιο, σχετική λογοτεχνία, πραγματικές περιπτώσεις.
 • Ορισμός των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού
 • Προδιαγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός της μεθοδολογίας μάθησης από ομοτίμους
 • Κατάρτιση των εκπαιδευομένων με τη χρήση της μεθοδολογίας και της πλατφόρμας
 • Initial education digital content for the scenarios
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της πλατφόρμας αμοιβαίας μάθησης
 • Πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών σεναρίων

SONETBULL ομάδες-στόχοι

 • Καθηγητές
 • Εκπαιδευτικοί εκπαιδευτικών και εκπαιδευτές
 • Διευθυντές σχολείων, σύμβουλοι και ψυχολόγοι
 • Γονείς
 • Σύλλογοι γονέων
 • Περιφερειακές και τοπικές εκπαιδευτικές αρχές