ΈΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Ο Σχολικός Εκφοβισμός εμφανίζεται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και σύμφωνα με τη Wikipedia είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού. Αυτή συνεπάγεται περιοδικά επαναλαμβανόμενες πράξεις που σκοπό έχουν την επιβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας πάνω σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα, επομένως μια «ανισορροπία δυνάμεων». Όπως πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες μελέτες, με στόχο τη διερεύνηση αυτού του προβλήματος, έχουν δείξει, ο σχολικός εκφοβισμός έχει γίνει επιδημία στην κοινωνία μας. Για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης, βασισμένου στην ισότητα, είναι απαραίτητη η ενορχηστρωμένη συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στη σχολική εκπαίδευση.
Στο έργο SONET-BULL, προτείνουμε τον συνδυασμό σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων (e-learning και μάθησης από ομοτίμους) με ευρέως χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά μέσα (Διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά τηλέφωνα), με σκοπό την παροχή έγκαιρης και συνεχούς υποστήριξης σε ολόκληρη την κοινότητα των ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.